3 predavanja o svjetlosnom onečišćenju

Kao jedan od važnih doprinosa u borbi protiv prekomjerne umjetne rasvjete, a samim time i smanjivanja svjetlosnog onečišćenja u Hrvatskoj, na Institutu Ruđer Bošković su 14.6.2010 snimljena čak tri predavanja o svjetlosnom onečišćenju. Cilj predavanja je svim zainteresiranima u detalje ilustrirati problem svjetlosnog onečišćenja i predstaviti najvažnije posljedice po floru, faunu i čovjeka, ekonomske gubitke te nestanak prirodnog noćnog neba. U predavanjima su prikazana također neka od rješenja kako se umjetna rasvjeta može unaprijediti i time smanjiti neželjene posljedice.

Svjetlosno onečišćenje i astronomija“ – predavač: Jaša čalogović, dipl. ing.
Sadržaj: Primjeri utjecaja svjetlosnog onečišćenja na astronomiju, porast svjetlosnog onečišćenja, trenutačno stanje u Hrvatskoj, na koji način se može smanjiti svjetlosno onečišćenje.

Ekološki aspekti svjetlosnog onečišćenja“ – predavač: Petra Korlević
Sadržaj: Posljedice utjecaja prekomjerne umjetne rasvjete na floru i faunu (kukce, ptice, vodozemce, ribe, sisavce), štetan utjecaj na čovjeka, neki od primjera istraživanja i zaštite životinja.

Svjetlo i smetnje“ – predavač: Mr. sc. Ranko Skansi, dipl. ing.
Sadržaj: Percepcija oka i svjetla,primjeri dobre (ekološke) i loše rasvjete, posljedice za živi svijet, zaštita od svjetlosnog onečišćenja

Da bi pogledali određeno predavanje potrebno je kliknuti na naslov (link).

Ante Soza

Autor: Ante Soza

Test bio

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.