O nama

Hrvatsko astronomsko društvo (HAD) je strukovna udruga čiji su ciljevi i zadaci: razvijanje znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti u području astronomije, astrofizike i srodnih područja znanosti u smislu podsticanja osnovnih znanstvenih istraživanja; razvijanja međunarodne suradnje; pokretanja i provođenja akcija za unapređenje nastave u osnovnim, srednjim , višim i visokim školama u Republici Hrvatskoj; populariziranje rezultata i primjene znanosti.

POVIJEST

Osnivanje nacionalnih strukovnih udruga u Hrvatskoj započelo je nakon osamostaljenja naše države, premda je i do tada postojao veliki broj udruga i saveza koji su okupljali hrvatske znanstvenike, nastavnike i promicatelje znanosti. Spomenimo Hrvatsko prirodoslovno društvo osnovano 1885. godine (tada se zvalo Hrvatsko naravoslovno društvu) koje je davne 1903. godine utemeljilo Zvjezdarnicu Zagreb, jednu od najstarijih europskih ustanova za popularizaciju astronomije. U razdoblju između dva svjetska rata, kada je započela era svemirskih letova, organizira se veći broj amaterskih udruga. Školska astronomija tada se afirmira kao izvannastavna aktivnost (programi natjecanja, ljetne škole), a profesionalna se astronomija institucionalizira početkom 1970-ih osnivanjem Opservatorija Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Postojanje kadrova profesionalno uključenih u astronomska istraživanja i sveučilišnu nastavu, te većeg broja školskih nastavnika i profesora koji su aktivno sudjelovali u edukaciji i popularizaciji astronomije zajedno s entuzijastima okupljenih u astronomskih udruga, stvoreni su nužni uvjeti za osnivanje strukovne udruge astronoma.

Osnivačka skupština Hrvatskoga astronomskog društva (HAD) kojoj je bilo nazočno 21 osnivača održana je 1. travnja 1992. godine na Geodetskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i sjedište Društva. Za prvog predsjednika Društva izabran je akademik Žarko Dadić. Nakon isteka četverogodišnjeg mandata prvog predsjednika, predsjednici HAD-a bili su: akademik Petar Krešimir Čolić (1996-2000), prof. dr. sc. Vladimir Ruždjak (2000-2004), prof. dr. sc. Mladen Martinis (2004-2008), prof. dr. sc. Slobodan Danko Bosanac (2008-2012), dr. sc. Roman Brajša (2012-2016), dr. sc. Dragan Roša (2016-2020) dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (2020-2022), te sadašnji predsjednik dr. sc. Vibor Jelić.

U rujnu 1992.g. konstituira se Nastavna sekcija, a u listopadu 1992. g. Znanstvena sekcija HAD-a. Koncem 1992. g. HAD ima već 54 člana.

Razdoblje od 1992. do 1995. godine obilježeno je preuzimanjem i ostvarivanjem zadaća zbog kojih je Društvo i osnovano: Hrvatska postaje članicom Europskog astronomskog društva (European Astronomical Society, EAS) u 1993. g. a članica Međunarodnog astronomskog saveza (International Astronomical Union, IAU) u 1994. godini. Iste se godine ustalilo i financiranje od strane resornog ministarstva. Pod okriljem HAD-a se od 1995. g. održavaju Državni susreti i natjecanja iz astronomije za učenike osnovnih i srednjih škola, Seminari za nastavnike, te Ljetne astronomske škole (u ranim 2000-tim u Prvić Luci, te u Brodarici kraj Šibenika, kasnije pored Ogulina i u Delnicama). U organizaciji ili pod pokroviteljstvom HAD-a održavaju se i znanstveni skupovi kao što su “1. Hrvatski astronomski Kongres“ 6. XII 1993. u Zagrebu te niz Hvarskih astrofizičkih kolokvija (Hvar Astrophysical Colloquium). Također, HAD sudjeluje u raznim redovitim godišnjim manifestacijama kao npr. obilježavanje Dana Zagrebačke zvjezdarnice i Festival znanosti.

ČLANOVI OSNIVAČI

1. Željko Andreić, 2. Robert Beuc, 3. Slobodan Bosanac, 4. Hrvoje Božić, 5. Roman Brajša, 6. Žarko Dadić, 7. Goran Ivanišević, 8. Jerko Kirigin, 9. Zdenko Marković, 10. Mladen Pavlović, 11. Krešimir Pavlovski, 12. Leo Randić, 13. Dragan Roša, 14. Vladimir Ruždjak, 15. Željko Ružić, 16. Nikola Solarić, 17. Drago Špoljarić, 18. Đurđica Vučičević, 19. Bojan Vršnak, 20 Velimir Vujnović, 21. Vladis Vujnović

ČLANSTVO U DRUGIM ZNANSTVENIM/STRUKOVNIM UDRUGAMA:

                   

Na XXII. zasjedanju Opće skupštine Međunarodnog astronomskog saveza (International Astronomical Union – IAU) održane 1994. godine u den Hagu u Nizozemskoj HAD primljen u članstvo. HAD je također član Europskog astronomskog društva (European Astronomical Society – EAS ) te Hrvatskog prirodoslovnog društva (HPD).

PREDSJEDNICI HAD-a:

Žarko Dadić 1992.-1996.
Petar Krešimir Ćolić 1996.-2000.
Vladimir Ruždjak 2000.-2004.
Mladen Martinis 2004.-2008.
Slobodan Bosanac 2008.-2012.
Roman Brajša 2012.-2016.
Dragan Roša 2016.-2020.
Rajka Jurdana-Šepić 2020.-2022.