Članstvo

Članovi HAD-a mogu biti redoviti, počasni, podupirući i mlađi. Redovitim članom HAD-a može postati osoba koja je završila studij astronomije ili fizike na odgovarajućem visokom učilištu ili osoba koja je završila studij neke druge struke na visokom učilištu ako je njena djelatnost (nastavna, znanstvena ili stručna) vezana uz astronomiju. Mlađim članom može postati osoba koja studira astronomiju ili fiziku na visokom učilištu. Počasnim članom može postati osoba koja se svojim radom istakla na području astronomije i astrofizike te stekla naročite zasluge za napredak Udruge. Podupirućim članom može postati fizička ili pravna osoba, koja se obveže uplaćivati godišnji prilog kojeg odredi Skupština HAD-a. 

Redovite, podupiruće i mlađe članove prima Upravni odbor HAD-a na temelju njihove pismene prijave putem HAD obrasca za članstvo, koju moraju supotpisati i dva člana Udruge. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Radi lakše evidencije molimo sve članove HAD-a da se registriraju te barem jednom godišnje ažuriraju svoje podatke:
>>> login/register