Mliječni put kroz oči SDSS pregleda neba

Mliječni put kroz oči SDSS pregleda neba: Baščanska ploča formacije galaksija
17.6.2010. – Institut Ruđer Bošković
Predavač: Dr. sc. Mario Jurić (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, USA)

Sažetak:

Razdioba zvijezda (i njihovih svojstava) u našoj galaksiji sadrži mnoštvo podataka o stvaranju, evoluciji i strukturi Mliječnog puta. Sloan-ov digitalni pregled neba (Sloan Digital Sky Survey; SDSS) po prvi put nam je omogučio istraživanje tih bogatih resursa kroz izravno mapiranje razdioba brojčane gustoće, metaliciteta i kinematike zvijezda u reprezentativnim volumenima galaksije. Koristeći takve mape u stanju smo mjeriti i razumjeti globalnu strukturu Mliječnog puta, veze izmedju dinamičkih i kemijskih osobina zvijezdanih populacija, te identificirati i karakterizirati plimne repove i satelite u galaktičkom halou. Sve ovo daje nam nov uvid u procese izgradnje kao i današnjeg stanja naše galaksije.

Ovim predavanjem predstavit ću rezultate fotometrijskih SDSS studija Mliječnog puta, s posebnim osvrtom na inference o kozmološkim modelima i teorijama formacije galaksija. Razumijevanje SDSS rezultata i metodologije vrlo je zanimljivo obzirom na skori dolazak druge generacije pregleda (e.g., Pan-STARRS, Gaia i LSST). Ti pregledi će pokriti 10-100x veće volumene svemira sa višestruko poboljšanom preciznošću, te potencijalno revolucionarizirati teoriju formacije galaksija i kozmologije bliskog polja u idućoj dekadi.

http://www.irb.hr/korisnici/bosanac-dav/mliječni%20put/mapping%20the%20galaxy.html

3 predavanja o svjetlosnom onečišćenju

Kao jedan od važnih doprinosa u borbi protiv prekomjerne umjetne rasvjete, a samim time i smanjivanja svjetlosnog onečišćenja u Hrvatskoj, na Institutu Ruđer Bošković su 14.6.2010 snimljena čak tri predavanja o svjetlosnom onečišćenju. Cilj predavanja je svim zainteresiranima u detalje ilustrirati problem svjetlosnog onečišćenja i predstaviti najvažnije posljedice po floru, faunu i čovjeka, ekonomske gubitke te nestanak prirodnog noćnog neba. U predavanjima su prikazana također neka od rješenja kako se umjetna rasvjeta može unaprijediti i time smanjiti neželjene posljedice.

Svjetlosno onečišćenje i astronomija“ – predavač: Jaša čalogović, dipl. ing.
Sadržaj: Primjeri utjecaja svjetlosnog onečišćenja na astronomiju, porast svjetlosnog onečišćenja, trenutačno stanje u Hrvatskoj, na koji način se može smanjiti svjetlosno onečišćenje.

Ekološki aspekti svjetlosnog onečišćenja“ – predavač: Petra Korlević
Sadržaj: Posljedice utjecaja prekomjerne umjetne rasvjete na floru i faunu (kukce, ptice, vodozemce, ribe, sisavce), štetan utjecaj na čovjeka, neki od primjera istraživanja i zaštite životinja.

Svjetlo i smetnje“ – predavač: Mr. sc. Ranko Skansi, dipl. ing.
Sadržaj: Percepcija oka i svjetla,primjeri dobre (ekološke) i loše rasvjete, posljedice za živi svijet, zaštita od svjetlosnog onečišćenja

Da bi pogledali određeno predavanje potrebno je kliknuti na naslov (link).

Tamno doba svemira

Tamno doba svemira
1.4.2010. – Institut Ruđer Bošković
Predavač: Prof. dr. sc. Slobodan Danko Bosanac

Sažetak:
U modelu razvoja svemira važan je, i još nedovoljno istraženi, period kada su se prvi atomi počeli stvarati, pretežno Vodik. Zatim slijedi pojava prvih (proto) zvijezda, začetnika sinteze elemenata od kojih je nastao „moderni svemir“. Nastanak proto-zvijezda je isto nedovoljno poznat. Uz sve to uloga nevidljive tvari morala je biti značajna. I sve se to odvijalo na „pozornici“ koje su prostor-vrijeme određivali. Svrha predavanja nije „osvijetliti“ taj period nego opisati probleme koji se moraju uzeti u obzir ako ga se želi razumjeti. Tipična pitanja koja se postavljaju su: Kako shvatiti prvotnu eksploziju svemira?, Kako shvatiti hlađenje pozadinskog zračenja?, Koji je mehanizam stvaranje atoma Vodika iz protona i elektrona?, Koji je mehanizam stvaranje proto-zvijezda?

http://www.irb.hr/users/bosanac/tamno/tamno.html