Aktivnosti HADa – 2016. godina

thumb_astronomska-lj-skola-2016.jpg

IZVJEšTAJ NASTAVNE SEKCIJE


članovi HAD-a bili su aktivno uključeni u rad povjerenstava za natjecanja iz astronomije i sudjelovali su kao mentori ili članovi povjerenstva na svim razinama natjecanja. Isto tako, redovito su sudjelovali, kao predavači ili voditelji, na stručnim aktivima i seminarima, radionicama za učenike, terenskim opažanjima, kao i na Ljetnoj astronomskoj školi  i kampu za pripremu olimpijaca.


Uspješno je organizirano sudjelovanje naših učenika na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike (IOAA) u Indiji.
Provedene su i mnogobrojne obrazovne i popularizacijske aktivnosti na području Grada Zagreba i u drugim mjestima.

Ivana Matić, prof.
voditeljica nastavne sekcije HAD-a


IZVJEšTAJ ZNANSTVENE SEKCIJE

Znanstveni rad članova HAD-a odvijao se u okviru EU znanstveno-istraživačkih projekata na kojima je pored glavnih istraživača uključeno 10 suradnika i 6 znanstvenih novaka te u sklopu više međunarodnih projekata i kolaboracija u koje su aktivno uključeni (Comesep, eHeroes, Solarnet u okviru FP7, MAGIC i dr.) te u okviru HrZZ projekta SOLSTEL pokrenutoga u 2014. godini.


U 2016. godini članovi HAD-a ostvarili su brojne međunarodne suradnje, znanstvene boravke na raznim europskim institucijama i sveučilištima, publicirali znanstvene radove u indeksiranim časopisima iz područja astronomije i astrofizike (Astronomy and Astrophysics, Solar Physics, Astrophysical Journal, Astrophysics and Space Science itd.) a istraživanja predstavljali na međunarodnim znanstvenim skupovima.
Seminar HAD-a održao je gost iz Austrije, prof. dr. sc. Arnold Hanslmeier.

Dr. sc. Rajka Jurdana-šepić
voditeljica znanstvene sekcije HAD-a